THÔNG BÁO

 

Do bận việc Phật sự, vì vậy vào thứ 7 ngày thứ 7 ngày 07 tháng 4 ÂL, tức ngày 11-5-2019, Chùa Long Hương tạm ngưng khám bệnh.

Xin thông báo đến quý Phật tử và bệnh nhân được biết để tiện sắp xếp công việc của mình đến Chùa khám bệnh vào thứ 7 trước hoặc sau ngày 11/5/2019 một tuần.

 

Chùa Long Hương, ngày 22 tháng 4 năm 2019

TRỤ TRÌ

Thượng tọa THÍCH TUỆ HẢI

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh