THÔNG BÁO

V.v Khai trương Cửa hàng Thủ Công Mỹ Nghệ

Vật Dụng Phật Giáo và Thực Phẩm Dưỡng Sinh

CHÙA LONG HƯƠNG

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Hôm nay, chủ nhật ngày 17/12/2017, Trụ Trì Chùa Long Hương – Thượng Tọa Thích Tuệ Hải tổ chức khai trương cửa hàng Thủ Công Mỹ Nghệ – Vật Dụng Phật Giáo và Thực Phẩm Dưỡng Sinh tại Chùa Long Hương.

Cửa hàng trưng bày nhiều thực phẩm dưỡng sinh theo Phương Pháp Ohsawa được sản xuất tại Chùa Long Hương và nhiều hàng thủ công mỹ nghệ đẹp, trang nghiêm : tượng Phật, pháp khí, đồ thờ cúng, pháp phục, chuỗi hạt, v.v. Đồng thời quý Phật tử có thể thỉnh băng đĩa, máy nghe mp3 những bài Kinh giảng và những bài giảng Dưỡng Sinh của Sư Phụ Thích Tuệ Hải tại đây.

Quý Phật tử muốn liên hệ đặt hàng hoặc hỏi thêm thông tin về cửa hàng Thủ Công Mỹ Nghệ và Vật Dụng Phật Giáo và Thực Phẩm Dưỡng Sinh CHÙA LONG HƯƠNG, xin liên hệ số điện thoại 0937.80.11.22

Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Thay mặt Bổn Tự        

Trụ Trì Chùa Long Hương

Thượng Tọa Thích Tuệ Hải

Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh