Bài Giảng: PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN
Ngày Giảng: 2012
Đạo Tràng: CHÙA LONG HƯƠNG
Thời Lượng: 2 giờ 30 phút
Số Bài: 1

Thầy đưa ra các lý do tại sao phải ngồi thiền, thiền để đạt được những gì trong đời sống cũng như quá trình tu tập. Bên cạnh đó, Thầy đã đưa ra một phương pháp thiền riêng kết hợp cả đông y và dưỡng sinh nhằm làm cho cơ thể dễ dàng yên lắng và đi vào định …
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh