Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Kính thưa Quý Phật tử gần xa!

      Chùa Long Hương xin thông báo đến toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử về lịch khám bệnh của Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Chùa Long Hương và Lịch Khai Pháp đầu năm Kỷ Hợi 2019.

      Phòng Chẩn Trị Y Học Cổ Truyền Chùa Long Hương bắt đầu tư vấn và khám bệnh vào Thứ 7 ngày 23/2/2019 (Nhằm ngày 19 tháng Giêng năm Kỷ Hợi). Lịch đăng ký và cách thức đăng ký vẫn như bình thường. Quý vị có thể tham khảo tại đây.

      Chủ Nhật ngày 03/3/2019 (Nhằm ngày 27 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) Đạo tràng Chùa Long Hương chính thức Khai Pháp đầu năm. Xin thông báo đến toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa sắp xếp về tham dự Pháp Hội. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo từ bi gia hộ cho toàn thể Đạo tràng được vô lượng an lạc, đầy đủ phước duyên theo học trọn vẹn bản Kinh Hoa Nghiêm.

      Chùa Long Hương kính thông báo đến toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử!

Chùa Long Hương, ngày 16 tháng 02 năm 2019

Chia Sẻ
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh