Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni!
Kính thưa Quý Phật tử gần xa!

Đại lễ Phật Thành Đạo là một sự kiện đặc biệt mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng đối với Tăng Ni và Phật tử chúng ta. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp bao đời nay của người con Phật. Là dịp để chúng ta bày tỏ sự biết ơn vô tận đối với Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Như thường lệ, năm nay Chùa Long Hương cũng tổ chức Đại Lễ Phật Thành Đạo vào ngày mồng 8 tháng Chạp năm Mậu Tuất (nhằm ngày Chủ nhật, 13 tháng 01 năm 2019). Đây cũng là ngày Đạo tràng Chùa Long Hương tổ chức lễ tạ Pháp cuối năm. Chương trình Đại lễ như sau:
Buổi sáng:
7g00: Tăng Ni và Phật tử các nơi tề tựu.
7g30: Tụng kinh mừng Đại Lễ Phật Thành Đạo.
8g00: Bắt đầu đại lễ

– Sư Phụ trụ trì chia sẻ về ý nghĩa ngày Phật thành Đạo cũng như có vài lời nhắc nhở sách tấn Tăng Ni – Phật tử tu học trong năm mới.
– Tăng Ni và Phật tử chia sẻ cảm nhận sau một năm tu học.
– Lễ dâng hoa dâng đèn cúng Phật.
– Thọ trai

Buổi chiều: Lễ thọ Bồ Đề Tâm Giới.

Ban tổ chức kính thỉnh Chư Tôn Đức quang lâm, kính mời Quý Phật tử gần xa về tham dự để buổi lễ thêm phần tôn nghiêm và long trọng.
Kính thông báo đến Chư Tôn Đức và Quý Phật tử liễu tri.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chia Sẻ
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh