Bài Giảng: KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Giảng Sư: Thượng tọa Thích Tuệ Hải
Ngày Giảng: 2016 – 2018
Đạo Tràng: CHÙA LONG HƯƠNG
Thời Lượng: 110 phút/bài
Số Bài: 167
Cập Nhật: Buổi thứ 177 – “PHẨM THẬP TRỤ THỨ MƯỜI LĂM” – ngày giảng 17/06/2018


Nội dung đang được cập nhật …
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh