Duy Thức
 
 
Duy Thức Tam Thập Tụng

Giáo lý đạo Phật đặt căn bản trên hai hệ thống Nguyên Thủy và Phát Triển - Tiểu Thừa và Đại Thừa. .

 Video    Audio
 
Kinh Lăng Nghiêm
 
Kinh Lăng Nghiêm

Đại Phật đỉnh thủ-lăng-nghiêm kinh (sa. Śūraṃgama-samādhi-sūtra; zh. 大佛頂首楞嚴經)

 Video    Audio
Kinh Pháp Cú
 
Kinh Pháp Cú

Kinh Pháp Cú là Lời Phật Dạy là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu bộ kinh trong Kinh Tạng Pali

 Video    Audio
 
Quy Sơn Cảnh Sách
 
Quy Sơn Cảnh Sách

Do Thiền sư Linh Hựu ở tại núi Qui soạn, vì nể trọng đức hạnh của ngài nên dùng tên núi để gọi Ngài.

 Video    Audio
Sa Di Luật Nghi
 
Sa Di Luật Nghi

Bản Yếu Lược Giới Luật Và Uy Nghi Của Sa Di do Sa môn Châu Hoằng soạn.

 Video    Audio
 
Sa Di Oai Nghi
 
Sa Di Oai Nghi

Châu Hoằng sứ giả tập thành. Vân Thê phạm vũ lưu danh, Bồ-tát giới phẩm thực hành lợi tha..

 Video   Audio
Kinh Tứ Thập Nhị Chương
 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Bản Yếu Lược Giới Luật Và Uy Nghi Của Sa Di do Sa môn Châu Hoằng soạn.

 Video   Audio
 
Tỳ Ni Nhật Dụng
 
Tỳ Ni Nhật Dụng

Châu Hoằng sứ giả soạn. Vân Thê phạm vũ lưu danh, Bồ-tát giới phẩm thực hành lợi tha..

 Video   Audio

LỊCH GIẢNG PHÁP VÀ CÁC SỰ KIỆN

No Calendar Events Found or Calendar not set to Public.

thông báo


  • Tiến độ xây dựng Chùa Long Hương đến ngày 1-8-2015 +

    Hình ảnh Tổng quan quá trình xây dựng Chùa Long Hương đến ngày 01/08/2015   Read More
  • Tiến độ xây dựng Chùa Long Hương đến ngày 08-08-2015 +

    Hình ảnh Tổng quan quá trình xây dựng Chùa Long Hương đến ngày 08/08/2015       Read More
  • 1

TÌM KIẾM