Từ sáng sớm ngày mồng 1 Tết Bính Thân đã có nhiều Tăng,Ni,Phật tử, đại diện cơ quan, hội đoàn, bệnh nhân và người thân quen với Thầy Thích Tuệ Hải ở các nơi trong và ngoái nước..đến Chùa Long Hương để kính bái lễ Phật, chúc Tết  và đảnh lễ Sư Trụ Trì .

Thượng Tọa Trụ Trì  bổn Chùa đã luôn có mặt tại tư thất của mình suốt những ngày Tết để tiếp khách và tặng lộc đầu Xuân cho tất cả mọi người.

Bốn mươi chín (49) bức ảnh kèm theo sau đây được trích chọn trong số 1.000 ảnh chụp trong ba ngày, từ  mồng 1 đến mồng 3 Tết tại Chùa, chỉ là sự may mắn ghi nhận được ở những khỏanh khắc đủ duyên mà thôi!

LDN_01_resize

LDN_02_resize

LDN_03_resize

LDN_04_resize

LDN_05_resize

LDN_06_resize

LDN_07_resize

LDN_08_resize

LDN_09_resize

LDN_10_resize

LDN_11_resize

LDN_12_resize

LDN_13_resize

LDN_14_resize

LDN_15_resize

LDN_16_resize

LDN_17_resize

LDN_18_resize

LDN_19_resize

LDN_20_resize

LDN_21_resize

LDN_22_resize

LDN_24_resize

LDN_25_resize

LDN_26_resize

LDN_27_resize

LDN_28_resize

LDN_29_resize

LDN_30_resize

LDN_31_resize

LDN_32_resize

LDN_33_resize

LDN_34_resize

LDN_35_resize

LDN_36_resize

LDN_37_resize

LDN_38_resize

LDN_39_resize

LDN_40_resize

LDN_41_resize

LDN_42_resize

LDN_43_resize

LDN_44_resize

LDN_45_resize

LDN_46_resize

LDN_47_resize

LDN_48_resize

LDN_49_resize

Chia Sẻ
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh