Ba mươi sáu (36) bức ảnh  sau đây miêu tả các sự việc liên quan đến nội dung trên trong ngày Sư Trụ Trì Chùa Long Hương giảng pháp đầu năm Bính Thân 28 tháng giêng Âm lịch (06/03/2016).

Ảnh 01_resize

Ảnh 02_resize

Ảnh 03_resize

Ảnh 04_resize

Ảnh 01+02+03+04: Nhà Bếp chuẩn bị bữa điểm tâm và phòng ăn sáng phục vụ đại chúng

Ảnh 05_resize

Ảnh 05: Quang cảnh đại chúng ăn sáng tại phòng ăn của Nhà Bếp

Ảnh 06_resize

Ảnh 06: Nhiều loại củ quả đươc chở từ Đà Lạt đến Chùa vào ngày hôm trước  để chuẩn bị cho bữa ăn trưa thực dưỡng trong ngày hôm sau

Ảnh 07_resize Ảnh 08_resize Ảnh 09_resize Ảnh 10_resize Ảnh 11_resize

Ảnh 07+08+09+10+11: Ớt, cải, cà rốt,su hào còn tươi ngon được lấy ra từ các bao đựng

Ảnh 12_resize Ảnh 13_resize Ảnh 14_resize Ảnh 15_resize Ảnh 16_resize Ảnh 17_resize Ảnh 18_resize Ảnh 19_resize

Ảnh 12+13+14+15+16+17+18+19: Tại gian nối ngoài, Phật tử tự nguyện làm công quả tham gia rửa rau, xắc gọt củ quả phục vụ Nhà Bếp

Ảnh 20_resize Ảnh 21_resize Ảnh 22_resize Ảnh 23_resize Ảnh 24_resize Ảnh 25_resize Ảnh 26_resize Ảnh 27_resize

Ảnh 20+21+22+23+24+25+26+27: Bên trong khu vực bếp, một số Phật tử có tay nghề nấu ăn cao nhiệt tình hỗ trợ các Thầy phụ trách chế biến và nấu nướng các món ăn

Ảnh 28_resize Ảnh 29_resize Ảnh 30_resize Ảnh 31_resize

Ảnh 28+29+30+31: Phật tử xếp hàng thứ tự để nhận khẩu phần bữa ăn trưa, sau giờ Thầy giảng thời pháp buổi sáng Ảnh 32_resize Ảnh 33_resize

Ảnh 32+33: Quang cảnh đại chúng ăn trưa tại phòng trệt Nhà Tổ

Ảnh 34_resize Ảnh 35_resize Ảnh 36_resize

Ảnh 34+35+36: Quang cảnh chư Ni thọ thực tại phòng ăn của Nhà Bếp (chư Tăng thọ thực tại một phòng riêng kế bên)

Chia Sẻ
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh