Thông Báo Lịch giảng Pháp đầu năm Mậu Tuất

                     Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

           Kính Bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni!
           Kính Thưa Quý Phật tử thân thương!
           Chùa Long Hương xin trân trọng thông báo Buổi khai giảng Pháp đầu năm Mậu Tuất sẽ diễn ra vào ngày Chủ Nhật 24/1 ÂL ( tức ngày 11/3/2018) do Thượng Tọa Thích Tuệ Hải thuyết giảng.
          Hằng tuần vào mỗi Chủ Nhật trong năm 2018, Chùa đều có tổ chức thuyết giảng 2 buổi cho đến khi hết bộ Kinh Hoa Nghiêm sẽ thông báo thuyết giảng đề tài mới.
           Kính thỉnh Quý Chư Tôn Đức Tăng Ni và xin trân trọng thông báo đến quý Phật tử gần xa về Chùa Long Hương vào ngày giờ nói trên để thính Pháp.

                      Nam Mô Hoan Hỉ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!


Thay mặt Bổn Tự Chùa Long Hương – Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Kính báo
Thượng tọa Thích Tuệ Hải
Share.
9
Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh